ADMINS.CZ - správa sítí a outsourcing IT: Naše služby

Jak se naše služby odlišují od konkurence a co více Vám můžeme nabídnout?

Flexibilita

Každé řešení je přizpůsobeno pro konkrétní situaci. Při návrhu řešení vycházíme ze stávajícího stavu, který zachováváme a nadále rozšiřujeme tak, aby splňoval veškeré předpoklady dnešní doby.

Rychlost

Trendem dnešní doby je nasazování výpočetní techniky i do oblastí, ve kterých jsme si její použití nedokázali představit. Uvědomujeme si, že i krátký výpadek informačních technologií může přinášet nemalé ztráty, a to nejen finanční. Vysoký důraz proto klademe na maximální možnou dostupnost námi navrhovaných řešení, již neustále sledujeme a monitorujeme.

Osobní přístup

K zákazníkovi, i tomu nejmenšímu, přistupujeme s maximální péčí a vstřícností. Základním stavebním prvkem v našich obchodních vztazích je vzájemná důvěra.

Pro Vaši firmu zajistíme

 • Správu počítačové sítě
 • Pravidelnou údržbu hardwaru i softwaru
 • Podporu uživatelů na hotline v českém, anglickém a německém jazyce
 • Průběžné školení uživatelů
 • Návštěvy na místě a řešení problémů a uživatelských dotazů
 • Řešení akutních krizových situací výjezdem technika s dobou odezvy dle parametrů servisní smlouvy
 • Zapůjčení běžného (monitor, PC, tiskárna, switch…) náhradního hardwaru po dobu opravy či reklamace
 • Konzultace v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Sledování cash-flow do IT a průběžnou optimalizaci nákladů
 • Zajištění odborné komunikace s výrobci používaných programů a specializovaného hardwaru
 • Dodávky hardwaru, softwaru a kancelářské techniky
 • Výrobu programů a návrh systémových řešení na klíč podle přání zákazníka
 • Implementaci nových systémů a informačních technologií
 • Webdesign, webhosting, serverhousing a související činnosti ve spolupráci s naší specializovanou partnerskou firmou

Novinky

4. 2. 2011

Partnerství se společností Kerio Technologies

27. 1. 2011 jsme se stali autorizovaným partnerem společnosti Kerio Technologies. Její produkty Kerio ControlKerio Connect naši zákazníci využívají již léta. Nyní přichází na trh nový produkt Kerio Operator - VoIP pobočková ústředna. Ve fázi beta testů je slibně vypadající intranetový portál Kerio Workspace.

4. 2. 2011

Problémy s  databází SORBS DUL

V posledních měsících se bohužel stále častěji setkáváme s případy, kdy náš zákazník nemůže doručit email příjemci, protože na straně příjemce je emailový server spravován člověkem neznalým problematiky nebo zkrátka jen líným. Nejčastějším důvodem odmítání emailů je používání databáze SORBS DUL, která má obsahovat dynamické rozsahy IP adres, poskytované koncovým zákazníkům. Týká se to např. uživatelů ADSL připojení.

Odhlédneme-li od obecné nevhodnosti používání obdobných databází dynamických IP adres k blokaci emailů, databáze SORBS má na dnešní dobu nesmyslné požadavky na odstranění z takového seznamu (delisting).

Požadovaná TTL (doba trvanlivosti DNS záznamu) všech emailových serverů domény (MX) je minimálně 43200 sekund. Chcete-li zajistit nahraditelnost serveru při výpadku, je žádoucí mít TTL výrazně kratší, navíc záložní MX jsou obvykle umístěny u poskytovatele hostingu a řídí se jeho pravidly.

V neposlední řadě jsou webové stránky SORBS často nedostupné nebo velmi pomalé, vyřizování požadavků na delisting je velmi zdlouhavé a zejména databáze SORBS DUL obsahuje řadu nepravdivých záznamů, které jsou ve skutečnosti statickými IP adresami. Doporučujeme k přečtení analýzu "GFI/SORBS considered harmful" a historii SORBS.NET, včetně prohraných soudních sporů.

Je smutné, že dnes může spravovat počítačovou síť každý, kdo má v ... díru, a také se tak často děje. Odpovědnost této činnosti je vysoká, přitom není vyžadováno žádné vzdělání ani praxe v oboru, na rozdíl od např. právníků nebo lékařů. U našich zákazníků pochopitelně databázi SORBS nepoužíváme. A co Váš správce?